เงินบาท | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

Steam เปิดใช้งานค่าเงินบาทบน Steam แล้ว

ช่วงที่ผ่านมา หลายๆคนคงได้ข่าวที่ว่า Steam จะมีการเปิดใช้งานค่าเงินบาทบน Steam เพื่อให้คนไทย สามารถซื้อเกมได้ โดยใช้ค่าเงินของเราเอง ซึ่งตอนนี้ Steam ได้เปิดใช้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเกมต่างๆบน Steam ทั้งหมด สำหรับคนไทย ซึ่งทำให้เกมมีราคาถูกลงครับ สำหรับเรทที่ได้ ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ แต่จากการคำนวณอัตราบน

Read more