เล่น Realms of the Haunting ฟรี | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

IndieGala แจก Realms of the Haunting ฟรี รอบที่ 2

Indie Gala แจก Realms of the Haunting ฟรี ซึ่งเป็นรอบที่ 2 แล้ว (ถ้านับที่แจกพร้อมกับ PC Gamer ก็คงเป็นรอบที่ 3) สำหรับคนที่อยากได้ก็อย่าลืมไปรับกันนะครับ Realms of the

Read more

PC Gamer และ IndieGala แจก Realms of the Haunting ฟรี

นำมาแจกฟรีกันอีกครั้ง สำหรับ Realms of the Haunting แต่คราวนี้เป็นการจับมือระหว่าง PC Gamer กับ Indie Gala โดยจำนวนที่แจกนั้นมากถึง 500,000 key เลยทีเดียว Forged in the Beginning

Read more