เล่น Wildstar ฟรี | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

Wildstar เล่นฟรี 10 วัน ต้อนรับช่วง Open Beta

หลังจากสิ้นสุดช่วง Close Beta เกม Wildstar ก็ขยับเข้าสู่ช่วง Open Beta และเพื่อต้อนรับการ Open Beta Wildstar ได้เปิดให้ผู้เล่นทั่วไป ที่ไม่ได้ซื้อเกม Wildstar สามารถเข้าไปร่วมทดลองเล่นได้ฟรี แบบไม่มีข้อจำกัดใดๆ ภายในระยะเวลา 10 วันคือ

Read more