แทนคำขอบคุณ Trendy แจก Dungeon Defenders Collection ฟรี

แทนคำขอบคุณ Trendy แจก Dungeon Defenders Collection ฟรีทันที สำหรับผู้เล่นที่เป็นเจ้าของเกม Dungeon Defenders Eternity สาเหตุสำหรับการแจกนั้น เกิดจากปัญหาภายใน ซึ่งส่งผลทำให้ Dungeon Defenders Eternity ต้องหยุดพัฒนาต่อ และเพื่อเป็นการชดเชยให้กับผู้เล่น ทีมงานจึงตัดสินใจแจก

Read more