Evolve Big Alpha | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

Evolve Big Alpha เริ่มทยอยแจก Key แล้ว

Evolve Big Alpha เริ่มทยอยแจก Key แล้ว โดยผู้สมัครโดยใช้ Guaranteed Access Code ไปในช่วงก่อนหน้านี้ ก็น่าจะได้รับ Key กันแล้วทุกคนครับ หลายๆคนคงจะได้รับ Email ที่มีข้อความเหมือนกับในภาพนี้กันแล้ว ซึ่งภายใน Email จะแนบ

Read more