Hatred | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

Hatred กลับมาอีกครั้งบน Steam Greenlight

Hatred กลับมาอีกครั้งบน Steam Greenlight   สำหรับเกมสุดโหดอย่าง Hatred นั้นตกเป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องด้วยเนื้อหาของเกมทำให้ Steam ตัดสินใจถอดเกม Hatred ออกจาก Steam Greenlight แต่ก็มีกระแสออกมาโต้แย้งการกระทำของ Steam ซึ่งมีผลต่อมา ทำให้ทาง Steam ตัดสินใจนำ

Read more

Hatred เกมโหด อํามหิตยิ่งกว่า GTA

Hatred เกมโหดอํามหิตยิ่งกว่า GTA โดยเนื้อหาของเกมนั้น สั้นๆง่ายๆ ผู้เล่นสวมบทบาท ฆาตกร ผู้ซึ่งเกลียดแค้นมนุษยชาติ เลยไล่ฆ่ามนุษย์ทุกคนที่ขวางหน้า ไม่ว่าจะผู้หญิง ผู้ชาย หรือผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิดใดๆ ด้วยความโหดเหี้ยมและทารุณ In Hatred, a shooter video game presented

Read more