HAWKEN | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

HAWKEN ประกาศลง Steam อย่างเป็นทางการ

สำหรับผู้เล่นเก่าที่เคยสมัคร HAWKEN จะได้รับ Email จาก ทีมงาน HAWKEN แจ้งข่าวเกี่ยวกับการย้ายเกมไปบน Steam โดยในการเล่นต่อไปในอนาคต จะต้องใช้ไอดี Steam ในการเล่นอีกด้วย โดยภายใน Email จะแนบ Key Steam ของเกม HAWKEN

Read more