Secrets of Grindea Demo | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

Secrets of Grindea Demo

Secrets of Grindea เป็นเกมแนว Action + RPG แบบ 2D ถ้าใครที่เคยเล่นเกม The Legend of Zelda หรือเกมตระกูล Seiken Densetsu ก็คงจะคุ้นเคยกันแนวนี้ดีครับ นอกจากนี้ ยังสามารถเล่นแบบ

Read more