Indie Gala แจก Uriel’s Chasm ฟรี

Indie Gala แจก Uriel’s Chasm ฟรี ซึ่งมีจำนวนมากถึง 250,000 Key เลยครับ โดย Key ที่ได้นี้เป็น Steam Key ครับ สามารถนำไปเติมลงใน Steam ได้ทันที วิธีการรับก็ง่ายมากครับ

Read more