Yumsters 2 Around the World | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

The Indie Gala Flashpoint

กลับมาอีกครั้งสำหรับ The Indie Gala คราวนี้มาในชื่อ The Indie Gala Flashpoint สำหรับสัปดาห์แรก มีเกมน่าเล่นอยู่หลายเกมครับ นอกจากนี้ จะเห็นว่าในสัปดาห์ถัดไปจะมีเกมเพิ่มอีก 3 เกมอีกด้วย แต่จะเป็นเกมอะไรนั้นต้องรอดูกันต่อไปครับ โปรโมชั่นนี้มีเวลาถึงวันที่ 18 กันยายนนี้ The

Read more