zenminer | Free Games & Giveaways | Game Bundle News

GAW Miners แจก 10GH Hashlet ฟรี

GAW Miners แจก 10GH Hashlet ฟรี โดยตัว Hashlet ก็จะคล้ายๆกับ Miner โดยจะขุด Bitcoin ให้เราตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับอัตรานั้น ก็ขึ้นอยู่กับกำลังในการขุดครับ ซึ่งตัวที่เราได้ฟรีนี้ มีกำลังการขุด 10GH

Read more